คุณพ่อคุณแม่มีความต้องการแบบนี้หรือไม่
 1. อยากให้ลูกเติบโตเป็นคนที่มีความสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง
 2. อยากให้ลูกมีความสุขในแบบของตัวเอง
 3. อยากให้ลูกมีเป้าหมายในอนาคต

ความต้องการเหล่านี้เกิดขึ้นจริงได้…เริ่มจากการช่วยลูกของคุณให้ รู้จุดแข็ง ของตัวเอง

"การรับรู้จุดแข็งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข"

จุดแข็งคืออะไร?

คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่าจุดแข็งที่สำคัญมากต่อการใช้ชีวิตคือจุดแข็งด้านคุณลักษณะ(Character) เช่น ความเมตตา ความกล้าหาญ อารมณ์ขัน เป็นต้น เนื่องจากคุณลักษณะเด่นนี้สะท้อนถึงทัศนคติในการใช้ชีวิต หากรับรู้และพัฒนาได้ถูกจุด ลูกของคุณพ่อคุณแม่จะสามารถนำจุดแข็งเหล่านี้มาใช้ในการจัดการอุปสรรคชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อน เรื่องภาระที่โรงเรียน เรื่องชีวิตส่วนตัว เชื่อมโยงไปสู่โอกาสในการประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน

นอกจากนี้ งานวิจัยยังบอกอีกว่าเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่ให้ได้เจอจุดแข็งของตัวเองจะมีภาวะทางอารมณ์เชิงบวก สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น มั่นใจในตนเองและพึงพอใจต่อชีวิต นำไปสู่พฤติกรรมที่ดีขึ้นกว่าเดิม

คุณพ่อคุณแม่จะช่วยลูกหาจุดแข็งได้อย่างไร
Learn O Life ได้ร่วมมือกับผู้Learn O Life ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Grow-D Handbook คู่มือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการช่วยค้นหาจุดแข็งด้านคุณลักษณะ (Character) ที่เป็นจุดแข็งของลูก

“เพราะคุณพ่อคุณแม่คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้นหาจุดแข็งของตัวเองเจอ”

Grow-D Handbook จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการ
 • ค้นหาคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งของลูก
 • ส่งเสริมให้ลูกเข้าใจตัวเอง นำจุดแข็งไปใช้ในการจัดการอุปสรรคในชีวิตและวางแผนอนาคต
 • รู้จักและเข้าใจตัวตนของลูก สามารถเลี้ยงดูและสนับสนุนลูกได้ถูกจุดกว่าเดิม
 • พัฒนาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้เต็มไปด้วยความเข้าใจ การรับฟังและการยอมรับซึ่งกันและกัน
ขั้นตอนการใช้งาน Grow-D Handbook
 1. คุณพ่อคุณแม่จะได้รับ Grow-D Handbook ซึ่งภายในจะประกอบด้วยกิจกรรมค้นหาจุดแข็งทั้งหมด 15 กิจกรรม (ใช้เวลากิจกรรมละ 5-15 นาที)
 2. คุณพ่อคุณแม่ลงชื่อรับคู่มือที่ฟอร์มด้านล่างและรอรับการติดต่อจากทีมงานผ่านทางอีเมล์
 3. คุณพ่อคุณแม่นำกิจกรรมไปทำร่วมกับลูก โดยหลังจากทำแต่ละกิจกรรมแล้วให้ บันทึกผลการทำกิจกรรม ตามแบบฟอร์มในคู่มือ (สำคัญมาก! มีผลต่อการวิเคราะห์จุดแข็งของลูก)
 4. คุณพ่อคุณแม่มีเวลา 30 วัน (หลังจากรับคู่มือ) ในการทำกิจกรรมทั้งหมดให้ครบ
 5. เมื่อทำครบทั้ง 15 กิจกรรมแล้วให้ทำการแจ้งทีมงาน จากนั้นทีมงานจะทำการวิเคราะห์ผลออกมาเป็นจุดแข็งด้านคุณลักษณะ (Character) ของลูก
 6. คุณพ่อคุณแม่รับผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งแนวทางการเลี้ยงดูและต่อยอดจุดแข็งของลูก
โครงการนี้เหมาะกับใคร
 • คุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมจะสละเวลาวันละ 5-15 นาทีเพื่อส่งเสริมลูกในการค้นจุดแข็งของตัวเอง
 • ลูกอยู่ในช่วงวัยประถมปลายถึงมัธยมต้น (ป.5-ม.2)
 • สามารถสื่อสารกับทีมงานผ่านทาง LINE ได้

สอบถามเพื่อการค้นหาตัวเอง ได้ที่...

สนใจลงชื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ได้ที่นี่

Learn O Life พัฒนาโดย Learn corporation พร้อมด้วยความร่วมมือจากภาคีคุณภาพ ByPsychologist และทีมวิจัยนำโดย ผศ.ดร.จุลจราพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพม.ธรรมศาสตร์