คุณพ่อคุณแม่มีความต้องการแบบนี้หรือไม่
 1. อยากให้ลูกเติบโตเป็นคนที่มีความสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง
 2. อยากให้ลูกมีความสุขในแบบของตัวเอง
 3. อยากให้ลูกมีเป้าหมายในอนาคต

ความต้องการเหล่านี้เกิดขึ้นจริงได้…เริ่มจากการช่วยลูกของคุณให้ รู้จุดแข็ง ของตัวเอง

"การรับรู้จุดแข็งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข"

จุดแข็งคืออะไร?

นักจิตวิทยาแบ่งจุดแข็งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือพรสวรรค์ (Talents) ที่จะแสดงออกมาจากความสามารถในการทำบางสิ่งได้ดี เช่น ศิลปะ กีฬา ดนตรี เป็นต้น และโดยมากคุณพ่อคุณแม่มักจะโฟกัสไปที่การพัฒนาพรสวรรค์ของลูก

แต่ทราบหรือไม่ว่าจุดแข็งอีกส่วนที่สำคัญมากต่อการใช้ชีวิตคือคุณลักษณะเด่น (Character) เช่น ความเมตตา ความกล้าหาญ อารมณ์ขัน เป็นต้น เนื่องจากคุณลักษณะเหล่านี้สะท้อนถึงทัศนคติในการใช้ชีวิต หากรับรู้และพัฒนาได้ถูกจุด ลูกของคุณพ่อคุณแม่จะสามารถนำจุดแข็งเหล่านี้มาใช้ในการจัดการอุปสรรคชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อน เรื่องภาระที่โรงเรียน เรื่องชีวิตส่วนตัวและการวางแผนเลือกอาชีพที่เหมาะกับตัวเอง เชื่อมโยงไปสู่โอกาสในการประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน

นอกจากนี้ งานวิจัยยังบอกอีกว่าเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่ให้ได้เจอจุดแข็งของตัวเองจะมีภาวะทางอารมณ์เชิงบวก สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น มีความมั่นใจในตนเองและพึงพอใจต่อชีวิต นำไปสู่พฤติกรรมที่ดีขึ้นกว่าเดิม

คุณพ่อคุณแม่จะช่วยลูกหาจุดแข็งได้อย่างไร

Learn O Life ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Grow-D Handbook คู่มือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการช่วยค้นหาคุณลักษณะเด่นที่เป็นจุดแข็งของลูก โดยคุณพ่อคุณแม่ใช้เพียงเวลาโดยเฉลี่ยวันละ 5-15 นาทีเท่านั้น

“เพราะคุณพ่อคุณแม่คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้นหาจุดแข็งของตัวเองเจอ”

Grow-D Handbook จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการ
 • ค้นหาคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งของลูก
 • ส่งเสริมให้ลูกเข้าใจตัวเอง นำจุดแข็งไปใช้ในการจัดการอุปสรรคในชีวิตและวางแผนอนาคต
 • รู้จักและเข้าใจตัวตนของลูก สามารถเลี้ยงดูและสนับสนุนลูกได้ถูกจุดกว่าเดิม
 • พัฒนาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้เต็มไปด้วยความเข้าใจ การรับฟังและการยอมรับซึ่งกันและกัน
ขั้นตอนการใช้งาน Grow-D Handbook
 1. คุณพ่อคุณแม่จะได้รับ Grow-D Handbook ซึ่งภายในจะประกอบด้วยกิจกรรมค้นหาจุดแข็งทั้งหมด 15 กิจกรรม (ใช้เวลากิจกรรมละ 5-15 นาที)
 2. นำกิจกรรมไปทำร่วมกับลูก โดยหลังจากทำกิจกรรมแล้วให้บันทึกผลกิจกรรม ตามแบบแบบฟอร์มที่อยู่ในคู่มือ (สำคัญมาก! มีผลต่อการวิเคราะห์จุดแข็งของลูกโดยตรง)
 3. ทำกิจกรรมให้ครบทั้งหมดภายในเวลา 30 วัน
 4. ส่งบันทึกผลการทำกิจกรรมทั้งหมด กลับมาให้ทางทีมงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ผลออกมาเป็น คุณลักษณะเด่น (Character) ของลูก
 5. คุณพ่อคุณแม่รับผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งแนวทางการเลี้ยงดูและต่อยอดจุดแข็งของลูก
โครงการนี้เหมาะกับใคร
 • คุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมจะสละเวลาวันละ 5-15 นาทีเพื่อส่งเสริมลูกในการค้นจุดแข็งของตัวเอง
 • ลูกอยู่ในช่วงวัยประถมปลายถึงมัธยมต้น (ป.5-ม.2)
 • สามารถสื่อสารกับทีมงานผ่านทาง LINE ได้

*** โปรโมชันรับช่วงปิดเทอม รับ Grow-D Handbook ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ครอบครัวเท่านั้น!***

สอบถามเพื่อการค้นหาตัวเอง ได้ที่...

สนใจลงชื่อรับ Grow-D Handbook ฟรีที่นี่

Learn O Life พัฒนาโดย Learn corporation พร้อมด้วยความร่วมมือจากภาคีคุณภาพ ByPsychologist และทีมวิจัยนำโดย ผศ.ดร.จุลจราพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพม.ธรรมศาสตร์