หลักสูตรรวมทั้งหมด

เพราะเราเชื่อว่านักเรียนแต่ละคน มีความถนัดและความชอบที่ต่างกัน
การค้นหาตัวเอง พัฒนาจุดแข็ง สร้างเป้าหมายในชีวิต การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
และการเลือกวางแผนการเรียนในอนาคตจึงเป็นเรื่องสําคัญ

ผลิตภัณฑ์สำหรับครอบครัว

Learn corporation พร้อมด้วยความร่วมมือจากภาคีคุณภาพ ByPsychologist และทีมวิจัยนำโดย ผศ.ดร.จุลจราพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพม.ธรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถามกับทีมงาน Learn O Life ได้ที่...

ให้พี่ๆ Learn O Life ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม