Slide LOL 360 โปรแกรมค้นหาตัวเองรอบด้าน
สะท้อนพรสวรรค์
แนะแนวทางสู่อาชีพที่ใช่

ตัวอย่าง รายงานที่น้องๆ จะได้รับ

Slide สิ่งที่น้องๆ จะได้จากกิจกรรมนี้ รายละเอียดคอร์ส ระยะเวลาทั้งหมด : 3 ชั่วโมง
อุปกรณ์ที่ได้รับ : Play book หนังสือประกอบการเรียน 1 เล่ม
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ นักเรียน ม.ต้น หรือ ม.ปลาย ที่ต้องการค้นหาตัวเอง หาสิ่งที่ชอบ
เพื่อวางแผนเรื่องการเรียนและอาชีพ
นักศึกษา หรือ วัยทำงานที่ต้องการรู้พรสวรรค์
และค้นหาสิ่งที่ตัวเองสนใจ
สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้ ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น เข้าใจพรสวรรค์และวิธีการพัฒนา
ได้รู้สายอาชีพที่เหมาะกับเรา
ได้รู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาชีพเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ได้รู้ทักษะที่จำเป็น เตรียมพร้อมสู่โลกอนาคต

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามกับทีมงาน Learn O Life ได้ที่…