Slide บทความดีๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจ
และพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้น
เราจะสับสนไม่มีวันจบ ถ้ายังยืนอยู่ตรงทางแยก
เราต่างเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของใครบางคน
ฉันเหนื่อยกับอะไรไม่รู้
เพื่อนสนิทคือความสัมพันธ์แบบแคบและลึก
ฉันจะไม่ขายความสุขวันนี้เพื่ออนาคต
ฉันที่ทั้งฝัน ทั้งกลัวกับอนาคต
คนที่ดึงเราขึ้นในวันที่เราแพ้

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามกับทีมงาน Learn O Life ได้ที่…