Learn-O-Life-Slider-1 LIVING THE LIFE
WITHOUT
REGRET
ค้นหาตัวเอง เพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ
ในแบบที่ออกแบบเองได้

Slide Learn O Life = กิจกรรม + ทฤษฎีทางจิตวิทยา + งานวิจัย เรานำทฤษฎีทางจิตวิทยา มาประยุกต์ให้เป็นเกม น้องๆ จะได้เรียนรู้การพัฒนากรอบแนวคิด และทักษะในออกแบบแนวทางการพัฒนาตัวเอง
สู่อาชีพแห่งความสุขในอนาคต ผ่านกิจกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน

Learn-O-Life-Slider-1 หลักสูตรและบริการ สำหรับบุคคล สำหรับโรงเรียน

Learn-O-Life-Slider-1 ทำไมต้อง Learn O Life 1. ออกแบบตามพัฒนาการ เหมาะกับนักเรียนทุกช่วงวัย
2. โดยทีมงานนักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น
ที่มีประสบการณ์
3. สนุก เรียนรู้ง่าย ด้วยกิจกรรมแบบ
Active learning

บทความ และ สาระความรู้

เราจะสับสนไม่มีวันจบ ถ้ายังยืนอยู่ตรงทางแยก
เราต่างเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของใครบางคน
ฉันเหนื่อยกับอะไรไม่รู้
เพื่อนสนิทคือความสัมพันธ์แบบแคบและลึก

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามกับทีมงาน Learn O Life ได้ที่…